Условия за ползване

Важно:

Този сайт не е създаден с цел подтикване към употреба на алкохол. Целта на сайта е да запознае клиентите ни с продуктите и услугите, които предлагаме.

Важно:

Алкохолни напитки имат право да поръчват лица над осемнадесет (18) години! При закупуване на продукт или услуга от нашият Сайт с цел подарък, получателят също трябва да бъде лице над осемнадесет (18) години! “Винарска изба Димитровче” ЕООД си запазва правото да отказва поръчки на лица под осемнадесет (18) години, както и да изтрива клиентски профили при установяване на поръчка, извършена от лице или лица под осемнадесет (18) години!

Важно:

  • Всеки посетител на Сайта и клиент трябва да се запознае внимателно с условията за ползване и да ги счита, като споразумение, регулиращо отношенията между Вас (посетители и клиенти на Сайта) и фирма “Винарска изба Димитровче” ЕООД. Чрез използване на сайта и извършване на поръчки, посетителите на този сайт декларират, че са запознати с условията за ползване, разбират ги и ги приемат. Вие (посетители и клиенти на Сайта) носите отговорност за предоставяне на невярна информация с цел ползване на услугите и информацията в сайта.
  • Използването на интернет услугите, предлагани в сайта е на ваша отговорност.
  • “Винарска изба Димитровче” ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение.
  • “Винарска изба Димитровче” ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване.
  • С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване.
  • Въпреки усилията, които полагаме, за да сме сигурни, че информацията на нашия сайт е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за даден продукт да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта.
  • Ние не даваме гаранция, че информацията на нашия сайт е без грешка, пълна и актуална. Запазваме си правото да поправяме грешки и/или да обновяваме съдържанието на нашия сайт по всяко време без уведомление.